Newsblog Leopard

Home » Europa » SP en verkiezingen EP

SP en verkiezingen EP

Berichten

“Donderdag 22 mei 2014 heeft u het voor het zeggen. Dan beslist u over de toekomst van Nederland en de Europese Unie”, aldus de SP.

De SP staat positief tegenover Europese samenwerking: de vrede bewaren, de welvaart bevorderen en democratische en sociale rechten beschermen. Maar juist die doelen worden door de eurofielen (D66, GroenLinks, VVD, CDA, PvdA) bedreigd met hun beleid van méér en méér Europa. Zij werken aan een Europese Superstaat waarin bureaucraten in Brussel bepalen wie een sociale huurwoning krijgt, wie er in Nederland mag werken en hoe we onze pensioenen en onze sociale zekerheid regelen.

De SP verzet zich tegen politici die van Europa één land met één regering willen maken. Wij accepteren niet dat Brussel onze economie kapot bezuinigt en ons dwingt onze sociale voorzieningen op de schop te nemen.

Samenwerken in Europa om tot wederzijds voordeel afspraken te maken over economische samenwerking en bijvoorbeeld de aanpak van vervuiling is prima. Maar we willen wel zelf de baas blijven over onze zorg, het onderwijs, de pensioenen en de sociale zekerheid.

De SP en verkiezingen Europees Parlement

Europees lijsttrekker Dennis de Jong.

“Verkiezingscampagnes staan altijd bol van ‘framing’. Dat wil zeggen dat partijen de kiezer een keuzemogelijkheid voorhouden die hun het beste uitkomt. Zo zoeken D66 en de PVV elkaar op om er een duel tussen ‘vooruit’ of ‘eruit’ van te maken. En de SP? Die komt in deze kunstmatige tweedeling niet voor. Als SP hebben we namelijk een unieke positie: niet ‘eruit’ maar de EU op de schop – geen superstaat, maar eerlijke samenwerking. Dat is radicaal, maar ook realistisch. Daarom zijn we in het heetst van de strijd een lastige tegenstander, zowel voor het establishment als voor de flanken.

Je ziet de framing heel goed, als het gaat om de vraag of er weer een referendum over de EU moet komen. De PVV wil graag een referendum en ook D66 lijkt daar niet principieel op tegen te zijn, maar zij versimpelen de vraag tot: wil je een superstaat of wil je uit de Europese Unie? Lekker makkelijk, maar je biedt de kiezer daarmee geen realistische opties.

De Europese Unie werkt altijd stapsgewijs. Hoe graag D66 ook een superstaat wil, die komt er nooit van de ene dag op de andere. Dan zou namelijk niemand daarmee instemmen, en dus gebeurt het ‘stiekem’: eerst afschaffing van de binnengrenscontroles, vervolgens een interne markt en één munt. Pas achteraf hoorden de burgers dat dit allemaal stappen waren op weg naar superstaat Europa. Het idee van D66 dat we nu in één keer richting superstaat zouden kunnen gaan, is luchtfietserij en bovendien in peilingen allang verworpen door een overgrote meerderheid van de Nederlanders.

Net zo onwerkelijk is de optie van de PVV om uit de Europese Unie te stappen. Toegegeven, Nederland is teveel op de export gericht, maar om nu onze positie als doorvoerland richting andere Europese lidstaten in één keer op het spel te zetten, dat is op zijn zachtst gezegd niet erg handig. Ook voor deze optie geldt trouwens dat slechts één op de vijf Nederlanders er voorstander van is.

Het zou bij deze verkiezingen moeten gaan om realistische opties. Het SP-congres heeft bij de discussie over het verkiezingsprogramma duidelijk gemaakt dat het deze Europese Unie zat is. De EU van grote bedrijven en eurocraten is niet de onze. Wij willen geen dictaten meer en willen zelf weer kunnen bepalen hoe we onze pensioenen, zorg en sociale zekerheid regelen. We willen geen last hebben van Brussel, maar willen met gelijkgezinde landen wel afspraken maken over grensoverschrijdende thema’s. Natuurlijk willen we afspraken over milieu en tegen georganiseerde misdaad. Onze positie vang je niet met ‘vooruit’ of ‘eruit’. Dat zijn onzinnige, want irrealistische slogans. Maar we zijn niet minder radicaal: ook bij de SP krijgt de Nederlander straks een referendum. Daarbij zal de vraag zijn: bent u het eens met de verdragswijzigingen die wij voorstellen, zodat we niet meer overal aan mee hoeven doen, en we bovendien de eurocraten een kopje kleiner hebben gemaakt door de Eurocommissarissen en masse naar huis te sturen. Dat is geen framing, maar klare taal. Maar goed, daar staan we als SP, ook als het om Europa gaat, al jaren om bekend”.

TEGEN HANDELSVERDRAG VS-EU

Het Vrijhandelsverdrag tussen de VS en de EU (TTIP) zet Europese standaarden onder druk en ondermijnt de nationale democratie. Bovendien zijn de onderhandelingen uiterst ondoorzichtig, het is vooral een zaak van de Europese Commissie en grote bedrijven die kans zien om sociale normen af te breken.

Het Vrijhandelsverdrag is om drie redenen omstreden. Ten eerste bedreigt het de sociale standaarden die de afgelopen decennia zijn opgebouwd. Europese en Amerikaanse bedrijven willen niets liever dan deze uitkleden richting het laagste niveau.

Ten tweede biedt het verdrag de mogelijkheid aan bedrijven om landen aan te klagen als zij wetgeving willen maken die indruist tegen de belangen van het bedrijf. Deze zogenaamde “geschillenbeslechting” is een rechtstreekse ondermijning van de democratie. Ten derde komt het verdrag onder uiterst schimmige omstandigheden tot stand. De Europese Commissie onderhandelt achter gesloten deuren met de VS, inspraak verloopt buitengewoon moeizaam. Het is nog maar de vraag of lidstaten – en dus de nationale parlementen – überhaupt inspraak krijgen over het verdrag.

‘Kortom, dit vrijhandelsverdrag is als het Paard van Troje: als het wordt aangenomen kom je er niet meer vanaf, terwijl zeggenschap en sociale standaarden worden afgebroken,’ aldus SP- kamerlid Jasper van Dijk.

SP-verkiezingskrant-EP2014_001 (452x640)SP-verkiezingskrant-EP2014_002 (452x640)SP-verkiezingskrant-EP2014_003 (452x640)SP-verkiezingskrant-EP2014_004 (452x640)