Newsblog Leopard

Home » Algemeen (oud) » ‘We don’t want your war’

‘We don’t want your war’

Berichten

De Britse ochtendbladen openden vrijdag 30 augustus 2013 allemaal met het nieuws dat het parlement tegen militair ingrijpen in Syrië stemde. Zo kopte The Daily Telegraph op: 'No to war, blow to Cameron'. Andere kranten openden met 'We don't want your war' en 'Cam down'.

De Britse ochtendbladen openden vrijdag 30 augustus 2013 allemaal met het nieuws dat het parlement tegen militair ingrijpen in Syrië stemde. Zo kopte The Daily Telegraph op: ‘No to war, blow to Cameron’. Andere kranten openden met ‘We don’t want your war’ en ‘Cam down’.

http://nos.nl/l/545780

http://nos.nl/l/545779

Groot-Brittannië doet (voorlopig) niet mee aan een Amerikaanse militaire actie tegen Syrië. Tenzij er alsnog hard bewijs komt dat het regime van president Assad achter de aanval zat, waarbij zeer waarschijnlijk gifgas is gebruikt. In het Lagerhuis leed premier Cameron een gevoelige nederlaag.

http://nos.nl/l/545901

Het verwerpen van een militaire actie tegen Syrië door het Britse parlement, verandert niets voor de Nederlandse regering, denkt minister Timmermans. “Dit zal voor de Amerikanen wel iets veranderen voor de stappen die te nemen zijn ten aanzien van Syrië. Maar ik denk niet dat ze op zoek gaan naar andere landen die willen bijdragen aan een militaire missie”, zei hij voor aanvang van de ministerraad. Timmermans spreekt vrijdagmiddag 30 augustus met zijn Amerikaanse ambtgenoot John Kerry. Hij zal hem duidelijk maken dat wat Nederland betreft de VN de ruimte moet krijgen om uit te zoeken of de Syrische regering chemische wapens heeft gebruikt. Mocht dat inderdaad het geval zijn dan kan dat wat Nederland betreft niet zonder gevolgen blijven.

Wat zegt ‘het Nederlandse volk”?

Een ruimte meerderheid spreekt zich uit voor militair ingrijpen in Syrië als mogelijke optie!

Op 28 en 29 augustus 2013 heeft EenVandaag een onderzoek gehouden binnen haar opiniepanel. Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012. Aan dit onderzoek deden 18.000 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee.

Politieke steun

Volgens de kiezers van de regeringspartijen VVD en PvdA moet Nederland zijn politieke steun uitspreken voor een aanval op Syrië als uit het VN-rapport blijkt dat er door Assad chemische wapens zijn gebruikt. Van de PvdA-stemmers is 58 procent hiervoor, bij de VVD is dat 54 procent. Ook de kiezers van GroenLinks (55%) en D66 (51%) zijn in dit geval in meerderheid voor het uitspreken van politieke steun.

Militair ingrijpen

Volgens alle deelnemers aan het onderzoek mag er onder bepaalde voorwaarden militair ingegrepen worden door de internationale gemeenschap (69 procent). Een kwart (27%) is sowieso tegen militair ingrijpen in het conflict.

De kiezers van VVD en PvdA vinden militair ingrijpen in Syrië onder bepaalde voorwaarden acceptabel. Dit blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 18.000 mensen, onder wie 3600 VVD-stemmers en 4700 PvdA-stemmers. Bij de PvdA staat 79 procent positief tegenover ingrijpen, bij de VVD-achterban is dat 70 procent.

Onder de PVV-kiezers is de meeste weerstand tegen een gewapende interventie in Syrië: 44 procent ziet dit in geen enkel geval zitten.  54 Procent van hen is dan ook tegen het uitspreken van politieke steun door de Nederlandse regering. Bij de SP ziet een meerderheid van 58 procent ingrijpen wel als een mogelijke optie, maar 36 procent is tegen.

Nederlandse militaire steun

Over het geven van Nederlandse militaire steun zijn de deelnemers aan het onderzoek verdeeld. Bijna de helft (43 procent) vindt dat Nederland een verzoek om een aanval op Syrië militair te ondersteunen in overweging moet nemen. De andere helft (50% ) ziet dit niet zitten of vindt het nog te vroeg om hier over te oordelen. Wel zegt 30 procent nu al dat Nederland een aanval op Syrië militair mag steunen als er een VN mandaat is om Syrië aan te vallen.

%d bloggers liken dit: