Newsblog Leopard

Home » Algemeen (oud) » Extreme warmte

Extreme warmte

Berichten

2 augustus 2013 was de warmste dag van het jaar. In het Limburgse Arcen werd een temperatuur gemeten van 36,9 graden. Niet alleen was het in Nederland een week met extreme warmte, ook over de grenzen werd het vuur behoorlijk warm (opgestookt). Voor wie dit door de warmte heeft gemist, het volgende.

Zondag 4 augustus 2013 werd Hassan Rohani (64 jaar) beëdigd als Iraans president. Rohani is de opvolger van Mahmoud Ahmadinejad (2005-2013). De nieuwe Iraans president wil een betere verhouding met het Westen en hoopt op verzoening. Rohani heeft het Westen in zijn inauguratierede opgeroepen sancties tegen Iran in te trekken en het land met respect te behandelen. Het Witte Huis in Washington zei open te staan voor een hernieuwde relatie.

Enkele dagen eerder stemde het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden in met nieuwe strafmaatregelen tegen de Iraanse olie-, bouw- en mijnbouwsector. Het Huis van Afgevaardigden volgt de strategie van de Israëlisch president Benjamin Netanyahu: ‘Ratchet up sanctions, prepare for war and deride those who think that Hassan Rouhani, the new Iranian president, presents a diplomatic opportunity.’ Het is vrijwel zeker dat de Senaat zich achter deze maatregelen schaart. De Amerikaanse Senaat heeft in een brief aan de Amerikaanse president Barack Obama aangedrongen op strengere sancties. De Senaat wil dat de druk op Iran zover wordt opgevoerd dat het (civiele) atoomprogramma wordt afgebouwd. Ondertussen maakt AIPAC (American Israel Public Affairs Committee), de machtigste joodse organisatie in de Verenigde Staten en voorstander van een ‘pre-emptive war’ tegen Iran, overuren om toch vooral (nog) meer sancties tegen Iran te bewerkstelligen. De Amerikaanse president sluit een militaire actie tegen Iran niet uit: ‘alle opties liggen op tafel’.

Deze week zijn na meer dan drie jaren de, door de Verenigde Staten geregisseerde, vredesbesprekingen tussen Israël en de Palestijnen weer van start gegaan. Zij hopen binnen negen maanden een vredesakkoord te bereiken. Een groot sta in de weg zijn (en blijven) de Israëlisch nederzettingen(politiek) op de Westbank welk zich alsmaar uitbreiden. Op 4 augustus 2013 heeft de Israëlische regering wederom enkele nederzettingen overheidssubsidie toegekend.

Het vonnis dat de krijgsraad in Maryland deze week heeft uitgesproken over Bradley Manning zal een veroordeling opleveren van meer dan 100 jaren. Met Manning/WikiLeaks wordt de man aangepakt die de wereld heeft ingelicht over oorlogspraktijken, zoals marteling en willekeurige executie van burgers door Amerikaanse militairen en inlichtingenmensen, die regelrechte schendingen zijn van niet alleen Amerikaanse wetten maar ook van internationale mensenrechtenverdragen. Veruit de meeste van deze misdadigers zijn niet disciplinair bestraft, laat staan berecht. De regering Obama heeft een tweeledig effect weten te bereiken. De aandacht is afgeleid van het wangedrag van overheid en krijgsmacht. En toekomstige klokkenluiders zijn zwaar geïntimideerd en zullen zich extra bedenken voor ze informatie gaan lekken. Hoe de strafmaat in dit vonnis uiteindelijk ook zal luiden, duidelijk is dan ook dat dit hele proces tegen Bradley Manning als verhulling van de eigenlijke waarheid moest dienen.

Op 1 augustus 2013 kreeg een andere Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden, voormalig medewerker van de CIA en NSA, tijdelijk asiel in Rusland. Snowden onthulde het grootschalig aftappen van telefoon- en dataverbindingen door de Amerikaanse geheime dienst NSA. De Amerikaanse regering is buitengewoon teleurgesteld in het besluit van Rusland. Het besluit ondermijnt de jarenlange samenwerking tussen beide landen bij het handhaven van wetten, liet de woordvoerder van het Witte Huis weten. President Barack Obama overweegt de reis die hij dit najaar naar Moskou zou maken, uit te stellen.

Het Amerikaanse geheime dienst National Security Agency (NSA) heeft toegegeven dat het de beschikking heeft over miljoenen telefoongegevens van nagenoeg alle Amerikanen. Tevens beschikt de NSA over een geheim computerprogramma XKeyscore dat het mogelijk maakt om zonder rechterlijke toestemming ‘zo goed als alles’  te verzamelen wat iemand op internet (e-mail, chat) doet.  De NSA beweert dat alles binnen de legale wettelijke kaders valt. De Obama-regering vindt de voordelen van het NSA- programma nog steeds opwegen tegen de nadelen, onder meer het schenden van de privacy van Amerikaanse burgers, maar is bereid om te bekijken of de wijze waarop gebruik gemaakt wordt van de gegevens kan worden gewijzigd.

Op 11 september 2012 werd de Amerikaans ambassadeur in Libië Christopher Stevens en drie andere Amerikanen gedood door extremisten. Wat blijkt deze week? Op datzelfde moment werd naast de Amerikaans Ambassade in Benghazi door CIA- agenten enorm hoeveelheden wapens gesmokkeld naar ‘al-Qaeda-huurlingen’ (ja, ja) in Syrië. Wat zegt congreslid Frank Wolf: “I think it is a form of a cover-up, and I think it’s an attempt to push it under the rug. We should have the people who were on the scene come in, testify under oath, do it publicly, and lay it out. And there really isn’t any national security issue involved with regards to that.” Helaas wil niemand getuigen, worden geïntimideerd of kunnen niet meer getuigen …

En dan … krijgen wij voorgeschoteld: de grootste en meest serieuze terreurdreiging in meer dan tien jaar. De NSA, de inlichtingendienst die dus in opspraak raakte door onthullingen van klokkenluider Edward Snowden, zou onlangs ‘alarmerende communicatie tussen terroristen’ hebben onderschept die wijst op aanslagen door het ‘al-Qaeda-netwerk’. Het schijnt een chat te zijn geweest tussen de Egyptenaar Ayman al-Zawahri (62 jaar), een belangrijk leider van Al-Qaeda, vanuit Pakistan en Nasser al-Wuhayshi, leider van Al-Qaeda in Jemen. Sommige Amerikaanse politici zagen daarin aanleiding om de wereldwijde spionagepraktijken van de dienst te verdedigen. ‘Het goede nieuws is dat we informatie hebben opgepikt. Dat is wat de NSA doet’.

Zonder in details te treden, spraken niet alleen politici, maar ook regeringsfunctionarissen over de ernst van de dreiging. Die heeft de Amerikaanse regering er ook toe gebracht de eigen burgers, waar ook ter wereld, te waarschuwen. De oproep om waakzaam te zijn geldt nog tot eind deze maand. Meer dan twintig Amerikaanse ambassades in het Midden Oosten en Noord Afrika werden/zijn tijdelijk gesloten. Nederland, maar ook Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk sloten hun ambassades in Jemen. Diverse tv-zenders meldden zaterdag op basis van bronnen in het Witte Huis dat de planning van een of meer aanslagen al in een vergevorderd stadium zou zijn. De plegers, van wie wordt vermoed dat ze bij al-Qaeda horen of bij een daaraan gelieerde organisatie, al op locatie zijn. De Amerikaanse overheid zou echter nog niet weten waar en wanneer precies een aanslag is gepland. Bronnen zeggen dat een aanslag op Amerikaans grondgebied en/of op andere plaatsen in de westerse wereld niet zijn uitgesloten. De Verenigde Staten heeft inmiddels oorlogsschepen in paraatheid gebracht en gaan de drone aanvallen in Jemen onverminderd door.

Ik zit op de lijn van politiek analist Dr. Kevin Barrett: ”There is a hidden agenda behind it and that is to keep the so-called war on terror going and to do that they need to periodically check and see if people still believe this kind of nonsense. Terror alert issued by the US government is just as ridiculous as previous series of terror alerts.” Of James Fetzer in een interview met PressTV: US terror alert, political stunt.

En ik kan het toch niet laten om het nog even te hebben over 11 september 2001, bijna 12 jaar geleden: ‘A terror alert has been issued based on “chatter” that is reminiscent of pre-9/11, according to members of Congress. Yet Congress has refused to fully investigate what happened at the World Trade Center on 9/11. How can you predict the future if you don’t examine the past?’

Ondertussen houden Rusland en China gezamenlijke grootschalige militaire oefeningen in het Oeral gebergte als voorbereiding op een eventuele Amerikaans-Westerse confrontatie (WOIII).

Related articles
%d bloggers liken dit: